rudolf_kleurenbalk.png

Financiële afdeling legt de rapportagetool stil door downloads

De financiële afdeling wilde graag alle data in excel hebben om verder te kunnen analyseren. De gebruikte rapportagetool was Cognos Powerplay. Het downloaden van grote hoeveelheden detaildata is niet één van de sterke punten van deze tool, dus de downloadacties van de financiële afdeling had een sterke negatieve impact op de server en dus op de responstijden van rapportages van alle andere gebruikers.

Mogelijke oplossingen:

  • De detaildata alvast in een bestand klaarzetten
  • De financiële overtuigen dat dit niet de juiste oplossing is
  • Geschiktere rapportagetool voor het doel van de afdeling.

Ik was helaas weg voordat we een oplossing hadden.

Tip: Kies de juiste tool voor de gebruikerswensen. Eén tool voor iedereen is een wens van IT en de inkopers, meestal niet die van de klant.


scheidingslijntje