rudolf_kleurenbalk.png

Business en IT geven elkaar de schuld van de vertraging

De businessgebruikers wilden 100% betrouwbare informatie hebben. Om deze reden werd gekozen om bij foutieve data het laadproces stil te zetten en de oorzaak uit te zoeken. Het resultaat was dat de business zeer ontevreden was omdat de informatie altijd zeer laat beschikbaar kwam en de datawarehouse beheerders waren geïrriteerd omdat het laadproces wel steeds stil kwam te liggen, maar de business zelden iets anders dan een workaround doorvoerde (“verwijder het foute record maar gewoon”). Ook verder werd nauwelijk actie ondernomen om de structurele oorzaken weg te nemen.

Hier zie je meerdere problemen tegelijk spelen: Weinig samenwerking tussen de verschillende partijen, geen oog voor de gevolgen van keuzes voor een andere partij en verkeerde verwachtingen over en weer.

Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Het belangrijkste is dat de samenwerking verbetert en er keuzes gemaakt worden voor het proces als geheel. En de verwachtingen moeten natuurlijk reëel zijn. Kortom: Als de business wil dat de informatie in 3 dagen beschikbaar is, dan kun je niet het proces elke keer stilleggen als er iets mis is. Dus zal een bepaalde foutmarge moeten worden geaccepteerd. En als de business 100% correcte informatie wil zal zij moeten accepteren dat dat misschien wel een maand gaat duren en zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van de datakwaliteit, zodat het voortaan geen maand gaat duren.

Tip: Werk samen en vertel elkaar wat je echt belangrijk vindt!

 

scheidingslijntje