rudolf_kleurenbalk.png

Laadproces steeds trager

Een klein laadproces duurde elke nacht langer en langer en was ook de volgende morgen nog bezig.

De technische inrichting van de database (Oracle) zat in de weg. Doordat er parallel werd geladen met extents van 32 MB werd de tabel elke dag 256 MB groter (met hoofdzakelijk ongebruikte ruimte, maar daar moet de database wel in zoeken). Een paar oplossingen hier: niet meer parallel laden, verkleining van de extentsizes en periodiek de tabellen checken op ongebruikte ruimte en comprimeren indien nodig.

De oplossing vereiste een gezamenlijk inspanning van DBA en ontwikkelaars, waardoor het al lang bekende probleem niet eerder werd opgelost.

Tip: Maak een geschikte rapportage om doorlooptijden te monitoren. Bekijk deze elke dag en onderneem op tijd actie

scheidingslijntje